Introducing: de Ally-brary


Welkom bij de Ally-brary! Je bron om als therapeut (en mens) te leren over racisme, raciaal trauma, transcultureel denken en handelen, (je eigen) identiteit en andere gerelateerde zaken. Je vindt hier tips voor boeken en (direct te downloaden) literatuur, en voor de meer visueel en audio gerichte leergierigen onder ons ook links naar documentaires, social media accounts, podcasts en meer.

Misschien vraag je je af hoe we bij deze naam komen. Die klinkt niet gewoon leuk, maar verwijst naar de term (white) "allies”, oftewel bondgenoten. Hiermee worden mensen van dominante sociale groepen (bv. wit, mannelijk, heteroseksueel) bedoeld, die door hun actieve steun aan niet-dominante groepen (bv. mensen van kleur, vrouwen, de LHBTQ-gemeenschap) toewerken naar het uitroeien van racistische en discriminerende praktijken die zij in hun persoonlijk en professioneel leven tegenkomen.

Ik weet genoeg, stuur me direct naar de hulpbronnen!

Wanneer ben je een ally?

Wanneer ben je dan een echte ally? Het klinkt misschien vanzelfsprekend. Iedereen is toch tegen racisme, ik ben toch geen racist? Maar de werkelijkheid is ingewikkelder. Zo is er in onze maatschappij sprake van institutioneel racisme. Daar neem je daarom mogelijk (onbewust) in deel. Daarnaast wordt de witte, westerse cultuur vaak als de norm beschouwd en geassocieerd met “wat juist en goed is” (dit is waarom we “wit”, en niet “blank” zeggen; blank draagt de lading van het koloniale denken waarin de witte huid van haar kleur wordt ontdaan en met reinheid, zuiverheid en superioriteit werd geassocieerd).

Een echte ally worden vraagt om een actieve houding, waarin je jezelf, je mogelijke privilege en eventuele (al dan niet bewuste) racistische attitudes leert kennen. In het artikel “The Challenges of Becoming a White Ally” quote Sue (2020) een metafoor die de verschillende posities die mensen kunnen innemen op het spectrum van (anti-)racisme en bondgenootschap verbeeldt:

I sometimes visualize the ongoing cycle of racism as a moving walkway at the airport. Active racist behavior is equivalent to walking fast on the conveyor belt. The person engaged in active racist behavior has identified with the ideology of White supremacy and is moving with it. Passive racist behavior is equivalent to standing still on the walkway. No overt effort is being made, but the conveyor belt moves the bystanders along to the same destination as those who are actively walking. Some of the bystanders may feel the motion of the conveyor belt, see the active racists ahead of them, and choose to turn around, unwilling to go to the same destination as the White supremacists. But unless they are walking actively in the opposite direction at a speed faster than the conveyor belt - unless they are actively antiracist - they will find themselves carried along with the others (Tatum, 1997)”

Wat kan ik doen als therapeut?

Deze pagina komt vol te staan met tips. Maar om alvast een voorzetje te geven: erover (leren) praten is een zeer belangrijke eerste stap. Erover praten kan ongemakkelijk voelen, onkundig, en dit verlamt en doet zwijgen. Dus, begin te leren! Vind je woorden, ken je termen. Heb je bijvoorbeeld wel eens gehoord van de termen raciaal trauma, micro agressies of racial battle fatigue? Als dat niet zo is, is dat niet gek. Het wordt namelijk niet of nauwelijks besproken tijdens onze opleiding als therapeut. Het is tijd dat dat verandert, maar wij reeds geschoolden moeten het voor nu nog van eigen nascholing hebben.

En gelukkig zijn er tal van (voornamelijk zwarte) onderzoekers en therapeuten die hier over schrijven en ons met literatuur zegenen. Dit is voor je cliënt van belang. Vaak geven cliënten van kleur hun ervaringen met racisme niet bloot bij een witte therapeut, omdat de ervaring hen geleerd heeft dat hun ervaring niet wordt erkend, herkend, serieus wordt genomen of wordt gebagatelliseerd. Dit is schadelijk; hiermee strooi je zout in racisme-wonden. Word je bewust van deze gevaren en hoe je ze kunt voorkomen en leren bespreken. Lees bijvoorbeeld het artikel van Mzaulla en Nadal (2015) over “Racial Microagressions, Whiteness and Feminist Therapy” of het boek “The Unapologetic Guide to Black Mental Health”. Dit laatste is een self-help guide door dr. Rheeda Walker voor zwarte mensen, maar voor therapeuten net zo goed een belangrijk naslagwerk om beter te begrijpen wat opgroeien in een samenleving die jou structureel anders en als minder behandelt met je kan doen. Ze adviseert haar lezers het volgende, wanneer zij zoeken naar een therapeut:

As you might expect, most therapists are white women. [...] Not everyone is “culturally competent” and able to demonstrate their ability to work with individuals who are culturally different from them. [...] You want to know that your therapist will be genuinely receptive when you give her feedback about her/his interactions with you. Therapists who aspire to cultural humility are willing to be critical of themselves. They are flexible and willing to learn more about you and, importantly, what your culture means to you. They also obtain information without relying solely on you as a sole source of knowledge.”

En zo’n source of knowledge zijn is de kern van de Ally-brary. Je cliënt van kleur is er niet om jou te onderwijzen. Zet de hashtag #educateyourself in werking (is deze term je onbekend? Lees dit!). Wordt je beste therapeuten-zelf voor al je cliënten. We hopen dat deze introductie een idee geeft van waarom en waar jij denkt dat je wilt en moet beginnen. En anders helpen deze boeken, artikelen en social media-accounts je verder op weg.

Tot slot willen wij onze dank uiten naar alle auteurs, artiesten, wetenschappers, platforms, media en meer die ons geïnspireerd en ge-educate hebben, en aan wie wij deze kennis en onderstaande lijsten danken.