Under careful construction

Aan dit onderdeel van de website wordt met zorg en aandacht gewerkt. Wat je hier gaat kunnen vinden gaat over racisme en het effect hiervan op de mentale gezondheid. Hierbij kan je denken aan raciaal trauma, racial battle fatigue, en andere gevolgen van het (levenslang) ervaren van racisme, in welke vorm dan ook: micro- en macro-agressie, individueel of institutioneel. Ook zullen we hier hulpbronnen verzamelen, zoals social media accounts die hier veel informatie over delen, boeken, artikelen en therapeuten. We zullen tips geven voor het omgaan met culturele verschillen wanneer je hulp/therapie zoekt, zowel voor de hulpvrager, als voor de hulpverlener. Want we weten dat er in de geestelijke gezondheidszorg nog een hoop werk te doen is. Daarom zullen we ook tips en informatie bieden voor therapeuten/hulpverleners die zichzelf willen educaten en verbeteren.

Je hoeft natuurlijk niet op deze informatie te wachten - je mag ons ook vragen je te bellen middels het contactformulier, als je nu behoefte hebt aan een luisterend oor, advies en informatie.